Wideo

Jeżeli potrzebujesz wideo wizytówkę, prezentację, film okolicznościowy (np. z wydarzeń), promocyjny lub reklamowy dla biznesu lub osób publicznych możemy go dla Ciebie wykonać. Do wyboru masz produkcję według własnego scenariusza lub przygotujemy dla Ciebie jego propozycję. Cena zależy od długości wideo i od tego, którą z dostępnych opcji wybierzesz. dlatego skontaktuj się z nami i wspólnie wybierzemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie. Kręcimy również z drona. Wykonamy też zdjęcia i sesje zdjęciowe.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.